גילוי נאות- הסכם שירות ייעוץ פיננסי

הסכם שירות ייעוץ פיננסי

לקוח יקר,

לפני חתימתך על הסכם למתן שירות ייעוץ פיננסי  (“ההסכם”) הרינו לידע אותך בדבר פרטים אלו:

 1. תכונותיו העיקריות של השירות, כמפורט בהסכם, הן  הכנת ובניית תכנית עסקית אישית וייחודית לנתוני הלקוח (או העסק) ופירוט מרכיביה ו/או הכנת התיק לצורך הגשת בקשת ההלוואה המבוקשת לגופי המימון ו/או ליווי בהליך קבלת ההלוואה ובדיקה שנתית של התנהלות ההלוואה והכנת תיק למחזורה של הלוואה ככל הדרוש- בהתאם לבחירתך כמפורט בהסכם.
 2. מחירו הכולל של השירות ופירוט מרכיבי התשלום ותנאיו- מפורטים בסעיפים 5 ו- 6 להסכם (על סעיפי המשנה שלהם), אולם מובהר כי החברה גובה את שכה”ט בגין שירותיה מראש ובמעמד חתימת ההסכם.
 3. מועד מתן השירות הוא עד 180 ימי עסקים מהעברת מלוא המסמכים הדרושים כמפורט בהסכם (ובתוך פרק זמן זה אף תשלח אליך התכנית העסקית).
 4. הרינו לידעך כי בהתאם להסכם, אין כל אחריות או התחייבות של נותנת השירותים לקבלת ההלוואה בפועל ו/או השגת אישור עקרוני בתנאים כאלה או אחרים  (לרבות משך ההלוואה ו/או הריבית בגין ההלוואה) וכי מתן ההלוואה ו/או השגת האישור העקרוני ותנאיהם כפופים לשיקול דעת הגורם המממן, לרבות האפשרות כי הגורם המממן ידרוש כבטוחה למתן האשראי המצאת ערבים ו/או בטחונות אחרים, להנחת דעתו של הגורם המממן, בסך אשר לא יפחת מ- 25% מגובה ההלוואה שתאושר ככל ותאושר.
 5. בהתאם להסכם- הלקוח יוכל להודיע לנותנת השירותים על ביטולו של ההסכם, בכתב, תוך 14 יום ממועד חתימתו ובמקרה זה יושב ללקוח הסך ששולם על ידו בניכוי עלותה של הכנת התכנית העסקית כמפורט בהסכם וזאת תוך 30 ימים מיום שהודיע הלקוח על ביטול ההסכם כאמור.
 6. ככל ותשלום שכ”ט החברה המפורט בהסכם נעשה באמצעות כרטיס אשראי והלקוח יבקש לפרוס חיוב זה על פני מספר תשלומים, יעשה הדבר בכפוף לאישור חברת האשראי של הלקוח ובהתאם למסגרת האשראי של הלקוח למול חברת האשראי שלו ואין נותנת השירותים אחראית לפריסה כאמור.

אנחנו מאחלים לך המשך שיתוף פעולה פורה,

צוות החברה

كشف صريح- اتفاقية استشارة مالية

اتفاقية استشارة مالية

عزيزي الزبون،

قبل توقيعك على الاتفاقية لتقديم استشارة مالية (“الاتفاقية”) اننا نعلمك بخصوص هذه الأمور:

 

 1. المقومات الأساسية للخدمة، كما هو مفصل في الاتفاقية، هي إعداد وبناء برنامج تجاري خاص وفريد بمعطيات الزبون ( أو المصلحة) وتفصيل مركباته و/أو إعداد الملف بهدف تقديم طلب القرض المطلوب لجهات التمويل و/أو المرافقة في إجراءات الحصول على القرض وفحص سنوي بخصوص إجراءات القرض وإعداد ملف لإعادة تدوير القرض عند الحاجة- وفقا لاختيارك كما هو مفصل في الاتفاقية. 
 2. التكلفة الكلية للخدمة وتفصيل مركبات الدفع وشروطه- مفصلة في البنود 5 و- 6 للاتفاقية (على بنودها الفرعية)، لكن يوضح بهذا أن الشركة تجبي الأتعاب مقابل خدماتها بشكل مسبق وعند التوقيع على الاتفاقية.
 3. موعد تقديم الخدمة هو حتى 180 يوم عمل من يوم تسليم كامل المستندات المطلوبة كما هو مفصل في الاتفاقية (وخلال هذه المدة سيرسل لك البرنامج التجاري).
 4. اننا نبلغك أنه وفقا للاتفاقية، لا توجد أي مسؤولية أو التزام من قبل مقدمة الخدمة للحصول على القرض بشكل فعلي و/أو الحصول على موافقة مبدئية بشروط كهذه أو اخرى (بما في ذلك مدة القرض و/أو الفائدة بخصوص القرض) وأن منح القرض أو الحصول على موافقة مبدئية وشروطها منوطة بتقدير الجهة الممولة، بما في ذلك امكانية طلب الجهة الممولة ضمان لمنح الائتمان مثل الكفلاء و/أو ضمانات أخرى، وفق رضا الجهة الممولة، بمبلغ لا يقل عن 25% من قيمة القرض الذي سوف يتم الموافقة عليه في حال تمت الموافقة عليه.
 5. وفقا للاتفاقية- يمكن للزبون أن يبلغ مقدمة الخدمة بخصوص إبطال الاتفاقية، بشكل خطي، خلال 14 يوما من موعد توقيع الاتفاقية، وفي هذه الحالة سوف تتم إعادة المبلغ الذي دفع من قبله بعد خصم قيمة إعداد البرنامج التجاري المفصل في الاتفاقية وذلك خلال 30 يوما من يوم الإبلاغ من قبل الزبون بخصوص إبطال الاتفاقية.
 6. في حال تم دفع أتعاب الشركة كما هو مفصل في الاتفاقية بواسطة بطاقة اعتماد ويطلب الزبون أن يقسم الدفعات لأكثر من دفعة، سيكون الأمر مشروطا بموافقة شركة الاعتماد الذي يتبع لها الزبون ووفقا لإطار الائتمان للزبون في شركة الائتمان ومقدمة الخدمة غير مسؤولة عن تقسيم الدفع.